Informacje

12

 

Słowińska Romualda Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ’’Słowińscy’’ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie do portfolio firmy PUH „Słowińscy” nowego produktu o innowacyjnych właściwościach hydrofobowych wraz z implementacją nowatorskiego procesu technologicznego i rozwiązań nietechnologicznych”

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu firma wprowadzi w przedsiębiorstwie nowatorski zespół maszynowy pozwalający na zaistnienie innowacji procesowej polegającej na uzyskaniu jednolitego surowca nieulegającego uszkodzeniu bądź zanieczyszczeniu podczas pakowania. Instalacja zespołu maszynowego pozwoli poza wdrożeniem innowacji produktowej wprowadzić na rynek nowatorski produkt o unikalnych cechach hydrofobowych

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz stworzenie zaplecza technologicznego, w tym osiągnięcie odpowiedniej czystości składnika w puchu.

Wartość projektu: 4 991 087,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 826 007,75 PLN